Sadeltvång

Man brukar tala om två olika typer av åkomman, psykisk sadeltvång och fysisk (även kallad äkta) sadeltvång. Skillnaden mellan de olika typerna är att psykisk sadeltvång är ett beteende, medan fysisk sadeltvång är något som händer utan att hästen utför det medvetet. Nedan kommer lite information om vad de olika typerna av problemet innebär, samt hur man kan undvika det.

Sadeltvång är ett relativt vanligt problem.

Fysisk sadeltvång

Det finns inte mycket forskning gjord på fysisk sadeltvång, ibland kallad äkta sadeltvång. Man vet dock att det beror på att vissa nerver under hästens mage ligger väldigt ytligt, och att de kommer i kläm när man till exempel spänner sadelgjorden.

Symtom

Symtom kan vara att hästen faller ihop, blir ostadig eller i milda fall verkar tappa fattningen och bli lite glasartad i blicken. I de flesta fall där det talas om fysisk sadeltvång brukar hästen ha ganska tydliga tendenser till att bli ostadig eller falla omkull.

Förekomst

Problemet förekommer ofta på hästar vars nerver under magen ligger väldigt ytligt, och därför blir klämda när man spänner sadelgjorden. Det kan förekomma på alla typer och raser av hästar, men man har sett att arabiska- och engelska fullblod drabbas oftare än andra raser.

Behandling

På hästar med fysisk sadeltvång hjälper det ofta att vara försiktig när man spänner sadelgjorden. När man lägger på sadeln spänner man ett hål, bara så att sadeln inte trillar av. Därefter spänner man i omgångar, till exempel innan man går ut ur stallet, när man kommer ut i ridhuset, innan man ska sitta upp och så vidare. Ibland hjälper det att hästen har möjlighet att röra sig något steg när man spänner sadelgjorden.

Ofta hjälper det om sadelgjorden är elastisk, för att trycket runt hästens mage inte ska bli så statiskt.

Till hästar som inte blir hjälpta av ovanstående tillvägagångssätt kan man köpa en sadelgjord som är speciellt framtagen för hästar med sadeltvång. Dessa sadelgjordar är ofta breda för att fördela trycket, samt elastiska i båda ändar.

Psykisk  sadeltvång

Symtom på psykisk sadeltvång förekommer ofta vid sadling, men kan också komma vid uppsittning. Det är ett lite bredare begrepp än fysisk sadeltvång, och förekommer relativt ofta hos olika hästar. Även psykisk sadeltvång kan ha fysiska anledningar, men här talar man alltså inte om den nervkläm som nämns ovan.

Symtom

Symtom på psykisk sadeltvång kan variera mycket. Det kan vara allt från att hästen blir lite irriterad, spänd och orolig, till att den kastar sig, bockar, stegrar eller till och med försöker lägga sig ned för att komma undan sadeln. Ofta kommer sadeltvånget fram vid sadling, men det kan också förekomma vid uppsittning. Till skillnad från vid fysisk sadeltvång är hästens reaktion medveten.

Förekomst

Problemet kan förekomma hos alla raser och typer av hästar. Man ser ingen trend i vilka raser som drabbas. Däremot beror sadeltvånget ofta på att hästen far illa vid sadling – den upplever det som obehagligt. Detta kan bero på att hästen blivit skrämd, att sadeln ligger illa och är obekväm, att hästen blivit illa behandlad eller att hästen av någon anledning har ont.

Behandling

Hur man behandlar psykisk sadeltvång varierar från häst till häst. Man ska alltid säkerställa att sadeln ligger bra på hästen och inte orsakar obehag. Det är också viktigt att låta veterinär konstatera att hästen inte har ont någonstans.

På vissa hästar med milda symtom räcker det med att vara lugn, spänna sadelgjorden sakta och kanske använda en gjord med resår. Det räcker ofta för att hästen inte ska uppleva situationen som obehaglig.

På hästar med allvarliga reaktioner ska man först och främst vara säker på att det bara är obehag, och inte smärta, som ligger bakom hästens agerande. Ofta är det enda botemedlet att vara lugn, sansad och att träna. Ibland räcker det att bara träna på det moment hästen ogillar, som till exempel sadling eller uppsittning. Ibland måste man dock “lära om” hästen från början. Det vill säga gå tillbaka till ruta ett, och träna som om hästen vore en unghäst. I vissa fall kanske man får börja med att träna med en resårgjord till täcke, och sedan gradvis jobba sig framåt.

Vill du veta mer?

Ta del av fler intressanta artiklar genom att kolla in vårt artikelarkiv här.