Kolik

Kolik som drabbar häst

Vad är det?

Kolik är ett samlingsnamn för när hästen har ont i mag- eller tarmområdet. Åkomman är smärtsam och kan ofta vara allvarlig – ibland så allvarlig att det leder till döden. Om man misstänker att hästen har kolik bör man alltid kontakta veterinär, inte minst för att föra en dialog och berätta om de symptom som finns.

Symptom

Det finns en rad olika symptom på kolik. Det kan bland annat vara:

 • Aptitlöshet – hästen vill inte äta.
 • Hästen skrapar med framhovarna och är orolig.
 • Ökad andningsfrekvens.
 • Höjd puls.
 • Att hästen vill lägga sig ner och ibland även rulla.
 • Hästen flåsar kraftigt och svettas.
 • Diarré eller förstoppning.
 • Hästen tittar mot sina flanker.
 • Hästen ställer sig i onormala positioner.
 • Färre tarmljud än normalt.
Om hästen rullar ofta och kraftigt kan det vara ett tecken på kolik.

Om hästen rullar ofta och kraftigt kan det vara ett tecken på kolik.

Varför får hästen kolik?

Det finns många olika orsaker till att hästen får kolik. Det kan bland annat bero på dåligt foder, parasiter, tarmvred, förstoppning, foderbyte, att hästen fått i sig sand, inflammationer i tarmarna med mera.

Olika typer av kolik

Det finns olika typer av kolik, och ofta är det svårt att direkt säga vilken typ som hästen lider av.

Sandkolik
Sandkolik är vanligt i södra Sverige, där det är mycket sand i jordarna. Sandkolik orsakas av att hästen får i sig mycket sand som fastnar i tarmarna.

Tarmvred
Tarmvred är allvarligt och kräver inte sällan operation.

Gaskolik
Gaskolik innebär att hästens tarmar är fyllda med gas. Detta orsakas ofta av foderbyten, dåligt foder eller oregelbundna fodringar.

Förstoppning

Förstoppning kan ske t.ex. i grovtarmen, tunntarmen eller blindtarmen. Kan orsakas bland annat av foderbyte, för litet vattenintag och parasiter.

Inflammationer
Inflammationer i buken eller tarmen är ofta allvarligt. Orsakas bland annat av parasiter eller dåligt foder.

Vad gör du om hästen uppvisar koliksymptom?

Om hästen uppvisar milda koliksymptom kan det hjälpa att promenera med den, vilket brukar lätta en förstoppning. Hästen bör inte longeras eller jagas, utan den ska röra sig i skritt. Det är också viktigt att ta bort allt foder, men att se till att hästen alltid har tillgång till vatten. Vill hästen rulla sig är det viktigt att den har gott om halm i boxen så att den inte skadar sig. Det är dock klokt att alltid ringa en veterinär för att berätta om symptomen och få råd om hur man ska gå vidare.

Det kan också vara klokt att förbereda inför transport. Det är bättre att åka till veterinären en gång för mycket, kolik kan snabbt förvärras och det är inte ovanligt att hästar dör av kolik.

Om hästen visar tecken på kraftig smärta eller vill rulla sig bör veterinär alltid tillkallas.

Om hästen har visat milda koliksymptom men verkar må bättre ska man övervaka hästen noga under en period efteråt. Det är klokt att vara försiktig med foder, samt säkerställa att hästen alltid har fri tillgång till vatten.

Att ge hästen olja vid kolik

Du bör inte ge hästen olja innan du talat med en veterinär. Om hästen uppvisar koliksymtom på grund av förstoppning kan det underlätta, men om koliken beror på något annat kan oljan förvärra situationen.

Behandling

Hur man benhandlar kolik skiljer sig åt från fall till fall, då det finns olika typer av kolik. Det kan bland annat vara genom dropp, medicin eller operation.

Hur förebygger man kolik?

Det finns många anledningar till att hästen får kolik, men vill man förebygga det så gott det går finns det ett antal punkter man som hästägare ska vara noggrann med:

 • Hästen ska alltid få bra foder. Fodret får aldrig vara dammigt eller mögligt.
 • Det är viktigt med regelbundna fodringar.
 • Det är bättre med många mindre mål, än få stora.
 • Foderbyten bör ske stegvis.
 • Hästen bör avmaskas enligt veterinärens rekommendationer.
 • Hästen ska alltid ha tillgång till vatten, även på vintern.
 • Man ska helst försöka undvika plötslig vila, så gott det går.